2016-04-15

Invigning av nyrenoverade lokaler.

_______________________________________________________________________

2015-12-28

Bil Allt flyttas till Plastgatan.

Bil Allt´s "gamla" lokaler börjar renoveras.

_______________________________________________________________________

2015-11-05

Nya bolaget BNB-MotoMek AB startas.